Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 035/1, важи од 07.07.2020 15:43:27 - 24:00:00