Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 048/0, важи од 21.09.2020 08:16:01 - 24:00:00