Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 041/0, важи од 23.08.2019 08:21:29 - 24:00:00