KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 010/4, valid from 25.02.2020 08:03:01 - 24:00:00