Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 019/9, важи од 08.04.2020 15:19:28 - 24:00:00