KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 050/9, valid from 21.10.2019 08:13:38 - 24:00:00