Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 034/2, важи од 02.07.2020 08:19:33 - 24:00:00