КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЕТКА НА МЕСЕЧНА РАТАИзнос:        
Вкупно години:     и месеци:
Рати за отплата:    
Валута:    
Фиксна годишна каматна стапка:     %  
Број на месеци со фиксна каматна стапка:    
Втора фиксна годишна каматна стапка:     %  
Број на месеци со втора фиксна каматна стапка:    
Променлива годишна каматна стапка:     %