KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 040/8, valid from 22.08.2019 08:12:03 - 24:00:00