Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 040/5, важи од 09.08.2020 00:00:10 - 24:00:00