Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 004/4, важи од 22.01.2020 08:31:01 - 24:00:00