Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 035/4, важи од 22.07.2019 08:15:17 - 24:00:00