Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 010/2, важи од 22.02.2019 08:23:39 - 24:00:00