Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 060/4, важи од 16.12.2019 00:00:10 - 24:00:00