Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 009/0, важи од 17.02.2020 08:28:49 - 24:00:00