Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 045/0, важи од 16.09.2021 08:18:51 - 24:00:00