KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 018/2, valid from 13.04.2021 08:04:54 - 24:00:00