Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 014/8, важи од 21.03.2019 08:22:34 - 24:00:00