Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 037/5, важи од 04.08.2021 08:15:23 - 24:00:00