Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 056/6, важи од 22.11.2019 07:57:33 - 24:00:00