KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 018/7, valid from 03.04.2020 08:26:42 - 24:00:00