Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 040/2, важи од 19.08.2019 08:04:18 - 24:00:00