Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 021/1, важи од 26.04.2019 00:00:10 - 24:00:00