KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 009/4, valid from 18.02.2019 08:13:53 - 24:00:00