KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 030/1, valid from 22.06.2021 08:20:10 - 24:00:00