Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 003/3, важи од 15.01.2021 08:08:00 - 24:00:00