Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 039/9, важи од 05.08.2020 08:10:57 - 24:00:00