KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 019/2, valid from 06.04.2020 14:26:35 - 24:00:00