KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 029/5, valid from 04.06.2020 08:03:13 - 24:00:00