KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 041/2, valid from 25.08.2019 00:00:10 - 24:00:00