KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 011/5, valid from 05.03.2021 00:00:10 - 24:00:00