Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 059/7, важи од 11.12.2019 08:35:26 - 24:00:00