KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 056/6, valid from 22.11.2019 07:57:33 - 24:00:00