KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 018/1, valid from 31.03.2020 08:37:02 - 24:00:00