KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 019/6, valid from 07.04.2020 13:52:25 - 24:00:00