Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 048/7, важи од 25.09.2020 00:00:10 - 24:00:00