Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 056/2, важи од 20.11.2019 08:31:00 - 24:00:00