KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 059/7, valid from 11.12.2019 08:35:26 - 24:00:00