KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 035/3, valid from 08.07.2020 08:03:50 - 24:00:00