Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 010/2, важи од 24.02.2020 08:17:36 - 24:00:00