KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 025/6, valid from 24.05.2019 00:00:11 - 24:00:00