Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 040/8, важи од 22.08.2019 08:12:03 - 24:00:00