KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 004/8, valid from 25.01.2021 08:03:50 - 24:00:00