KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 039/9, valid from 05.08.2020 08:10:57 - 24:00:00