KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 037/5, valid from 04.08.2021 08:15:23 - 24:00:00