Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 035/6, важи од 23.07.2021 08:27:07 - 24:00:00