Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 055/2, важи од 14.11.2019 08:38:26 - 24:00:00