Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 003/5, важи од 17.01.2021 00:00:11 - 24:00:00