Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 051/3, важи од 24.10.2019 00:00:10 - 24:00:00