KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 059/0, valid from 06.12.2019 08:26:17 - 24:00:00