KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 020/0, valid from 23.04.2021 00:00:10 - 24:00:00