Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 046/9, важи од 28.09.2021 00:00:10 - 24:00:00