Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 041/2, важи од 25.08.2019 00:00:10 - 24:00:00