KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 035/6, valid from 23.07.2021 08:27:07 - 24:00:00