Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 025/6, важи од 24.05.2019 00:00:11 - 24:00:00