KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 055/8, valid from 18.11.2019 08:30:57 - 24:00:00