KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 041/4, valid from 26.08.2019 08:19:36 - 24:00:00