Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 045/1, важи од 17.09.2019 08:28:20 - 24:00:00