Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 025/3, важи од 22.05.2019 08:18:52 - 24:00:00