Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 050/9, важи од 21.10.2019 08:13:38 - 24:00:00