Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 045/3, важи од 18.09.2019 08:22:30 - 24:00:00