Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 029/8, важи од 07.06.2020 00:00:10 - 24:00:00