KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 027/8, valid from 26.05.2020 08:52:47 - 24:00:00