KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 048/0, valid from 21.09.2020 08:16:01 - 24:00:00